10 tips voor een goede stelling

Bij BuzzMaster worden we vaak gevraagd om de mening in de zaal te peilen, doormiddel van een aantal stellingen. Maar het bedenken daarvan is best lastig. Daarom hebben onze gewaardeerde collega’s van het Nederlands Debat Instituut een aantal criteria opgesteld. Check deze top 10.

1. De stelling moet controversieel zijn binnen de groep die erover debatteert

Het heeft immers weinig zin om een groep dierenliefhebbers te laten debatteren over de stelling “megastallen moeten verboden worden”. Ze zullen het allemaal met elkaar eens zijn en het debat wordt een theekransje.

2. Het moet meteen duidelijk zijn waar de stelling over gaat

Vaag geformuleerde stellingen met ruimte voor interpretatie zorgen voor onduidelijkheid. Het grootste gedeelte van het debat zal in dit geval gaan over waar de stelling precies op slaat.

3. De stelling moet absoluut geformuleerd zijn

Gebruik nooit vage woorden als: soms, misschien, wellicht, ooit, etc.

4. De stelling moet prikkelen, pijn doen en geen nuance bevatten

Uit meningsverschillen ontspringt de waarheid. Bij een debat heb je voor- en tegenstanders, als je stelling genuanceerd is, wordt het een geforceerd debat. Daag met je stelling de deelnemers uit om op het scherpst vande snede te debatteren.

5. De stelling bestaat uit maximaal veertien woorden

Met het formuleren van een lange stelling vraag je om problemen. Hoe langer de stelling, hoe meer ruimte voor nuance of onduidelijkheden.

6. De stelling moet positief geformuleerd zijn

Negatief geformuleerde vragen met woorden als “niet” en “nooit” zijn vaak voor meerdere uitleg vatbaar.

7. De stelling mag geen argumenten bevatten

Een goede stelling daagt debaters uit om met argumenten te komen. Daarom kan een stelling zelf nooit argumenten bevatten.

8. De stelling mag niet innerlijk tegenstrijdig zijn

Formuleer geen stellingen met daarin mogelijkheden die niet naast elkaar kunnen bestaan. Dit leidt tot verwarring en het debat zal meer gaan over de vorm van de stelling dan de inhoud.

9. De stelling moet ondubbelzinnig geformuleerd zijn

In een goede stelling is geen ruimte voor interpretatie.

10. De stelling mag geen “truism” bevatten als twistpunt

Een truism is een waarheid als een koe. Natuurlijk kun je een debat organiseren rondom de stelling “Er leven mensen op aarde” maar deze stelling kan nooit een twistpunt zijn.