Gemeente Rotterdam

De hulpvraag

Organiseer een nieuwjaarsbijeenkomst voor de collega’s van de afdeling Werk & Inkomen. In deze show willen we feestend het nieuwe jaar aftrappen en kennis delen over de toekomst van onze afdeling.

Event concepting
Eventorganisatie
Event redactie
Buzzmaster Interactie

Ons antwoord

Een interactief en muzikaal online programma voor 1.000 deelnemers. De thema’s: ‘Dromen, Vertrouwen en Samenwerken’ die centraal staan in de theatershow van muzikant Tjerk Ridder stonden centraal in het programma. De muzikale bijdrage van Tjerk werd afgewisseld met gesprekken met de directie. De deelnemers thuis konden via de Buzzmaster hun input geven voor de gesprekken. 

Image8